мидриаза

 
Мидриатичните агенти са лекарства, които карат зеницата на окото да се разшири. Топичните мидриатични средства се прилагат директно в окото, за да се съдейства по време на очното изследване и за лечение на възпалителни очни състояния като ирит и циклит.

Медицински състояния, свързани с мидриатика