Различни сърдечно-съдови агенти

 
Различни сърдечно-съдови средства са лекарства, които се използват за лечение на сърдечно-съдови или циркулаторни или съдови заболявания. Много видове класове сърдечно-съдови средства са на разположение за лечение на различни сърдечно-съдови заболявания. Те могат да работят по различни механизми и един агент може да се използва за лечение на няколко вида сърдечно-съдови проблеми.

Медицински състояния, свързани с различни сърдечно-съдови агенти